Hardt > UPH massage

UPH massage


UPH massage är en effektiv och djupgående massage som består av tre delar:
Provokation
Genomblödning och syresättning i muskeln ökar!
Töjning
Muskelfibern töjs till optimal längd.
Dränage
Slaggprodukter och överflödig vävnadsvätska förs bort från vävnaden.

Varför massage?
En muskel som gör ont eller är spänd kan bli ett långsiktigt problem – hunden avlastar vilket leder till en felbelastning och nya problem som i värsta fall kan bli kroniska och påverka hundens funktion. Hundar med ledproblem kan få stor hjälp av massage då det inte är ovanligt att de har spända muskler. Massage hjälper inte mot grundproblemet i det fallet men att underhålla musklerna kan öka hundens funktion och livskvalité avsevärt. Vid massage kan man också upptäcka eventuella problem. Hundar är ofta mästare på att inte visa smärta förrän det har gått ganska långt. Det finns alltså många fördelar med massage och en stor vinning även i rent friskvårdssyfte. Under massagen frigörs hormoner som dämpar stress och smärta. Hundens prestationsförmåga ökar och den får en snabbare återhämtning.

Behandlingsintervall
Hur många behandlingar det behövs är varierande. Vid skador krävs ofta flera behandlingar. Normalt behandlar man 3-5 gånger med en veckas mellanrum.

Det är bra att göra en friskvårdskontroll på hunden 1-2 gånger per år, även om den inte visar några symptom. För en arbetande hund kan det bli aktuellt med tätare kontroller.

Kontraindikationer
De allra flesta hundarna mår bra av massage men jag masserar inte vid vissa sjukdomstillstånd som t ex epilepsi, cancer, hjärtproblem och hundar med nedsatt allmäntillstånd. Jag avstår också från att massera dräktiga tikar och små valpar. Innan jag masserar går vi alltid igenom hundens sjukdomshistoria så att jag kan göra en bedömning om det är lämpligt med massage i det aktuella fallet.

Inför tävling
SBK:s dopingreglemente klassar behandlande massage som doping och att hunden behöver tid att återhämta sig efter behandlingen. För närvarande är det karens på 7 dygn på massage.

Efter behandlingen
Efter behandlingen kan hunden bli törstig och kissnödig. Många hundar är trötta efteråt. Hunden bör ta det lugnt 1-2 dagar efter massage.

I vissa fall kan det uppstå en tillfällig försämring vilket är helt normalt och ett tecken på att massagen har satt igång en process i kroppen.